לוגו רשות החדשנות

על התכנית

מדינת ישראל ידועה בעולם כמקור לחדשנות טכנולוגית, בעלת סביבה תומכת וייחודית ליזמות טכנולוגית וכבעלת מוניטין בינלאומי בתחום התעשייה עתירת הידע, היזמות והחדשנות הטכנולוגית.

יחד עם זאת, עדיין ישנם ענפים בהם קיים פוטנציאל גבוה לרעיונות חדשניים וישנן יכולות טכנולוגיות, אך גורמים, כמו היעדר גישה לתשתיות הנדרשות באותם תחומים לצורך הוכחת היתכנות, מעכבים יצירת תעשייה יזמית בתחומים כגון אנרגיה, Industry 4.0 ,3D Printing, חומרים מתקדמים ועוד, הנכללים יחדיו תחת הכינוי "תעשיית ייצור מתקדם".

התכנית תשמש פלטפורמה לשיתופי פעולה בין יזמים לבין חברות יצרניות, בדגש על השימוש בתשתיות מתקדמות,תסייע לתאגידים ישראליים שיפעילו מעבדה במסגרתה לגדול ולהתבסס בישראל, ולאלה הזרים תסייע לרקום יחסי גומלין עם סביבת החדשנות הייחודית של ישראל ולבסס נוכחות בארץ באמצעות הנגשה של תשתיות שכיום חסרות ואינן זמינות לחברות הזנק מקומיות. בכך תחזק ותקדם התכנית את התעשייה בישראל בפרט ואת כלכלת ישראל בכלל.

כאמור לעיל, מעבדות החדשנות יפעלו במודל של חדשנות פתוחה, המהווה כלי הכרחי להתפתחות תאגידים בעידן הדיגיטלי והתאמתם לשווקים מתוחכמים ומתפתחים תמידית. בנוסף, חדשנות פתוחה מהווה מנוע לצמיחת אקו-סיסטם בתחומים שלא קיימים כיום בישראל ומאפשרת הפרייה הדדית בין התעשייה, היזמים והאקדמיה שעשויה להוביל לפיתוח ענפי ייצור ותעסוקה חדשים.

המעבדות ייבחרו באמצעות הליך תחרותי, כאשר בין היתר תינתן עדיפות לחברות תעשיית ייצור. תאגיד שיזכה בהליך תחרותי להקמת מעבדה טכנולוגית, יקבל זיכיון לתקופה של שלוש שנים, ורשות החדשנות תשתתף במימון הקמת התשתית הנדרשת וכן ובתפעול השוטף של אותה מעבדה.

התכנית תתמוך בחברות הזנק אשר ייקלטו באותן מעבדות במימון 85% ועד מיליון ש"ח. התכנית מעוגנת במסלול מועצה מס' 29 של רשות החדשנות – "תכנית מעבדות לחדשנות טכנולוגית(פיילוט)".

לחץ להגשת הצעה